Tarieven

NIET-GECONTRACTEERDE FYSIOTHERAPIE 2023
(per 1 januari 2023)

Indien u GEEN aanvullende verzekering heeft hanteren wij onderstaande tarieven.

Indien u WEL een aanvullende verzekering hebt geldt het volgende:
Wij hebben met iedere verzekeraar een overeenkomst en hanteren de tarieven volgens het contract met de
ziekenfondsverzekeraar.

 

PRESTATIE

 

Zitting Fysiotherapie  

€ 39,95

Zitting Manuele therapie      € 53,00
Zitting Bekkenfysiotherapie  € 53,00
Lange zitting fysiotherapie € 57,50 
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 67,50 
Uitgebreid rapport fysiotherapie (excl 21% BTW) € 80,00
Intake en onderzoek na screening  € 59,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 59,00 
Groepsbehandeling 2 personen € 39,95 
Groepsbehandeling 3 personen   € 37,50
Groepsbehandeling 4 personen € 30,00 
Toeslag voor behandeling aan huis € 23,00
Toeslag voor behandeling in inrichting € 23,00
Niet nagekomen afspraak     100% van het geldende tarief

 

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.