• COVID-revalidatie:
  weg naar herstel
  Lees meer

 • LOCATIE BUCHTEN
  IS VERHUISD

 • UW HERSTEL START HIER!

 • VOEL JE FIT!

 • BETER IN BEWEGING!

 • LEEF!

Neurorevalidatie

NEUROREVALIDATIE

Een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het dagelijks leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden.

Er zijn diverse diagnoses die onder deze verzamelnaam vallen, te weten:

 • Herseninfarct, CVA
 • Hersenbloeding
 • Parkinson
 • MS
 • Dementie 

Bij een persoon met een van de bovenstaande diagnoses kan het leven plotseling veranderen. Problemen die zich voor kunnen doen liggen onder andere op het gebied van mobiliteit, communicatie, eten/drinken, persoonlijke verzorging, wonen, werk en relatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een NAH.

Doelstellingen bij neurorevalidatie zijn :

 • Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziektebeelden als CVA of neurotrauma.
 • Het leren behouden van functies, vaardigheden en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS, een spierziekte en dementie of in de chronische fase na een CVA.

Daarnaast kan de neurorevalidatie prima toegepast worden bij mensen met dementie en NMA (neuromusculaire aandoeningen).

Binnen onze praktijk bieden wij revalidatie voor mensen met een NAH. Daarnaast is er samenwerking met een ergotherapeute voor vragen op het gebied van persoonlijke verzorging, adviezen mbt woningen (aanpassingen) en het aanvragen van voorzieningen (o.a. scootmobiel) en een logopediste op het gebied van communicatie, spraak en taal. Op het gebied van CVA vormen wij samen met een collega fysiotherapeut, een logopediste en een ergotherapeute het THERAPIE TEAM VITAAL. Voor meer informatie kunt u terecht op www.therapieteamvitaal.nl

Programma

U wordt doorverwezen door een neuroloog, revalidatie arts, CVA verpleegkundige of een huisarts. Het eerste gesprek (intake) van de neurorevalidatie duurt een uur. Tijdens dit gesprek wordt gevraagd naar uw hulpvraag. Daarnaast zal middels diverse testen uw mogelijkheden/beperkingen inzichtelijk gemaakt worden. Aan de hand van deze intake wordt een behandelplan opgesteld. Dit gaat altijd in overleg met u. Hierna vindt terugkoppeling plaats met de verwijzer.

Behandelmogelijkheden

Wij begeleiden mensen met een NAH individueel en/of in groepsverband. Bij individuele begeleiding wordt ingegaan op uw specifieke hulpvraag. In groepsverband worden gezamenlijke doelen opgepakt en geoefend.

Er volgt na enige maanden (afhankelijk van uw fysieke mogelijkheden) een evaluatie. Aan de hand van deze evaluatie worden de doelen bijgesteld/afgerond.